Om Mammut

Om Mammut

Mammut har plats för 50 barn fördelade på tre avdelningar; Månen för barn 1-3 år och Regnbågen och Solen för barn 3-5 år. Barngrupperna är små och med 3 pedagoger per avdelning är personaltätheten stor.

”Hög personaltäthet och lågt barnantal leder till att vi kan ha fler givande, utmanande och lärorika samtal med barnen.”- Charlotte, pedagog.

“Eftersom det är en liten förskola får vi ett nära och bra samarbete i personalen. Vi har roligt ihop.” – Gisela, pedagog.

Förskolan öppnar kl. 06:45 och stänger kl 17.15. Till skillnad från Partilles kommunala förskolor, erbjuds barn till föräldrar som studerar, är arbetssökande eller är föräldralediga att vara på förskolan 15-24 timmar i veckan.

Avgifterna följer Partille kommuns bestämmelser gällande taxor.

Förskolan drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Alla föräldrar är medlemmar i föreningen.

Våra profilområden

Undervisningen på Mammut utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, Skolverket).  Vi har tre profilområden som vi prioriterar extra. Dessa är:

Natur

Natur har varit vårt prioriterade profilområde under flera år. Pedagogerna har gått en fortbildningskurs inom naturvetenskap och teknik via Jönköpingsuniversitet under läsåret 2022-23. Vi erbjuder barnen en varierad undervisning inom ämnet både inomhus och utomhus. Barnen får ta del av konstruktionslek, tekniska redskap, experiment m.m. Vi vistas mycket utomhus och en dag i veckan går vi på utflykt till skogen eller andra platser i närmiljön, där barnen får utforska, lära och leka. Dessa dagar tar vi oftast med soppa från förskolan och äter lunchen på utflykten. Förskolan har även en stor och varierad utegård.

“Jag är intresserad av naturen, så det är extra roligt att det är ett av Mammuts profilområden.” – Johanna, pedagog.
”Jag uppskattar närheten till naturen. Vi har en fin gård som ligger granne med skogen.” -Emma.

Hälsa

Pedagogerna lägger stor vikt på psykosocial hälsa och olika former av fysisk aktivitet. Barnen uppmuntras dagligen till att samarbeta, lyssna in varandra och att vara goda kamrater. På Mammut vill vi att alla barn ska känna sig uppskattade som dem är. Vi arbetar mycket med att stärka barnens förmåga till att sätta ord på sina tankar, funderingar och känslor.

Vi har en egen kokerska som lagar mat från grunden, med fokus på hälsa och hållbarhet. Till varje måltid serveras grönsaker och barnen erbjuds frukt varje dag. Vid behov tillhandages specialkost. Vi äter en varierad kost, ofta med influenser av andra matkulturer. På gården odlar vi grönsaker, frukt och potatis tillsammans med barnen och arrangerar skördeveckor efter sommaren.

Montessoripedagogik

Förskolan är inspirerad av Maria Montessoris pedagogik*, vilket främst syns i vårt förhållningssätt gentemot barnet. Barnen uppmuntras till att bli självständiga, reflekterande och ansvarstagande individer med lust att lära.

Lärarna ska inte i första hand lära ut. Deras uppgift är istället att iaktta, uppmuntra, stödja och inspirera barnet, som får arbeta i sin egen takt. Allt sker med hänsyn till varje individs mognad och intresse. Ett barn ska uppfylla sina egna förväntningar – inte lärarens eller förälderns. Lärarna har stor respekt för barnets egna krafter.

Mammut Montessoriförskola är särskilt anpassad till små barns behov. Alla hyllor, bord, stolar, toaletter, handfat med mera är i barnstorlek. Allt material ligger synligt på hyllor så att barnen lätt kan se och hämta det material de önskar arbeta med. Barnet får utrymme för fritt experimenterande och praktiska, intellektuella lekar som också tränar sinnena.

Att leka utomhus är en stor och betydelsefull del av utbildningen. Här får barnets fantasi och upptäckarglädje fritt spelrum. På Mammut jäktar vi inte, utan barnet får istället tid att fundera själv och hitta sina egna lösningar på uppgifter och eventuella problem. Förskolans verksamhet bygger på att tillfredsställa barnets behov.

Allt material är av god kvalitet och har sin särskilda plats på förskolan. På förskolan finns olika iordningställda pedagogiska miljöer som barnen vistas i. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man komma överens och samarbeta.

* Montessoripedagogiken har fått sitt namn från Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare (1870-1952). Pedagogiken grundar sig på hennes observationer och forskning som hon bedrev under hela sitt liv. Maria Montessori visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon fann vidare att barnets intresseförändringar följer ett givet mönster och hennes pedagogik bygger på att ta vara på dessa intresseperioder.