Föreningen

Föräldramedverkan

Mammut Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ där varje vårdnadshavare ska medverka i verksamheten på något sätt under barnets hela vistelse. Vårdnadshavare deltar inte i den pedagogiska verksamheten på Mammut Montessoriförskola utan förbinder sig till engagemang i andra former. 

Varje familj ingår i ett roterande återvinningsschema och samtliga vårdnadshavare ingår i en aktivitetsgrupp. Exempel på arbetsuppgifter i aktivitetsgrupperna är veckostädning av förskolan kvällstid, underhålla och utveckla inomhus- och utomhusmiljön, planera sociala sammankomster samt ansvara för förskolans datorer och annan IT-utrustning.

Genom detta ansvar bidrar vårdnadshavare till att vi har en förskola med hög kvalitet och en fin gemenskap mellan alla vuxna och barn. När avtal om förskoleplats har skrivits blir vårdnadshavare placerade i en aktivitetsgrupp som har behov av förstärkning.

Någon gång under barnens vistelseår på Mammut förväntas man som förälder också vara engagerad i föreningens styrelse. De medlemmar som ingår i styrelsen, eller vars partner är styrelsemedlem, är befriade från deltagande i aktivitetsgrupp.

Medlemmar kan också besitta en av följande nyckelroller; revisor, valberedning, IT eller GDPR, och är även då befriade från deltagande i aktivitetsgrupp.

Ekonomisk förening

Förskolan drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Alla föräldrar är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman hålls en gång per år. Då väljs styrelsen som får ansvar för föreningens verksamhet under kommande året. Varje familj bör räkna med att någon gång väljas in i styrelsen under sin tid i förskolan.

Styrelsen för 2024 års verksamhet:

  • Christoffer Elgbratt – ordförande
  • Ramtin Nosrati – sekreterare
  • Per Oxholm – kassör
  • Sara Rönngård – kommunikationsansvarig
  • Jenny Fredin – drift
  • Lisa Christensson – personal
  • Tommy Stjernros – suppleant

Historik

Föreningen har funnits sedan december 1991 och höll tidigare till i Viljansvik i Öjersjö.

Fram till år 2003 hade vi skolverksamhet upp till ÅK 6.