Föreningen

Föräldramedverkan

Varje familj medverkar i verksamheten på olika sätt. Förutom ett roterande återvinningsschema där alla hjälper till kan man antingen bli invald i styrelsen eller ingå i en av flera dedikerade aktivitetsgrupper som alla bidrar med olika uppgifter.

Idag är arbetsgrupperna indelade i följande områden: Ekonomi, Personal, Fix, Städ, IT, PR/Info, Trivsel och Projekt.

Arbetet i de olika grupperna kan generera olika mycket tid beroende på verksamhetens önskemål. Föräldrar deltar inte i den pedagogiska verksamheten på Mammut Montessoriförskola.

Någon gång under barnens vistelseår på Mammut förväntas man som förälder att vara engagerad i föreningen.

Ekonomisk förening

Förskolan drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Alla föräldrar är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman hålls en gång per år. Då väljs styrelsen som får ansvar för föreningens verksamhet under kommande året. Varje familj bör räkna med att någon gång väljas in i styrelsen under sin tid i förskolan.

Styrelsen för 2018-2019 års verksamhet:

  • Jimmy Celind – ordförande
  • Annelie Wenslandt – sekreterare
  • Bernice Wellsted – kassör
  • Carl Uvesten – information och PR
  • Magnus Nordmark – drift
  • Johan Leckström – personal
  • Emil Wingate – suppleant

Historik

Föreningen har funnits sedan 1991 och höll tidigare till i Viljansvik i Öjersjö.

Fram till år 2003 hade vi skolverksamhet upp till ÅK 6.