Föreningen

Föräldramedverkan

Mammut är ett föräldrakooperativ där varje vårdnadshavare ska medverka i verksamheten på något sätt under barnets hela vistelse.

Förutom ett roterande återvinningsschema där alla hjälper till, ska man också ingå i en av de aktivitetsgrupper som bidrar med olika uppgifter.

Idag är arbetsgrupperna indelade i följande områden: Ekonomi, Personal, Fix, Städ, Admin, Trivsel och Projekt. Arbetet i de olika grupperna kan generera olika mycket tid beroende på verksamhetens önskemål.

Någon gång under barnens vistelseår på Mammut förväntas man som förälder också vara engagerad i föreningens styrelse. De medlemmar som ingår i styrelsen, eller vars partner är styrelsemedlem, är befriade från deltagande i aktivitetsgrupp.

Medlemmar kan också besitta en av följande nyckelroller; revisor, valberedning, IT eller GDPR, och är även då befriade från deltagande i aktivitetsgrupp.

Föräldrar deltar inte i den pedagogiska verksamheten på Mammut Montessoriförskola.

Ekonomisk förening

Förskolan drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Alla föräldrar är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman hålls en gång per år. Då väljs styrelsen som får ansvar för föreningens verksamhet under kommande året. Varje familj bör räkna med att någon gång väljas in i styrelsen under sin tid i förskolan.

Styrelsen för 2020 års verksamhet:

  • Gary Vasquez – ordförande
  • Carin Famborn – sekreterare
  • Robert Jensen – kassör
  • Hanna Löfqvist – kommunikationsansvarig
  • Magnus Nordmark – drift
  • Malin Nylund – personal
  • Magnus Sporrong – suppleant

Historik

Föreningen har funnits sedan 1991 och höll tidigare till i Viljansvik i Öjersjö.

Fram till år 2003 hade vi skolverksamhet upp till ÅK 6.