Välkommen

Välkommen!

Mammut Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ i Öjersjö med lågt barnantal. Förskolan består av tre avdelningar: Månen, Regnbågen och Solen. Våra tre profilområden är Natur, Hälsa och Montessoripedagogik.

Våra kompetenta och engagerade pedagoger stimulerar barnen till att bli självständiga, reflekterande och ansvarstagande individer med lust att lära. Detta görs utifrån varje barns förutsättningar och behov i en väl förberedd miljö med skogen nära till hands.

”Att kunna gå från min arbetsdag på Mammut och känna att jag har sett och hört alla barnen under dagen gör mig lycklig som pedagog.”- Linda, pedagog.

”Jag valde Mammut för den familjära stämningen och närheten till skogen.”- Martina, pedagog.

”Jag har stor möjlighet att vara närvarande i verksamheten, se alla medarbetare och att organisationen fungerar bra.”- Annika, rektor.

Föräldrarna är på många sätt delaktiga på Mammut, men förväntas inte utföra några sysslor i den dagliga verksamheten eller i barngrupperna.

Vårt gemensamma engagemang bidrar till en förskola med hög kvalitet och  en fin gemenskap mellan alla vuxna och barn.