Inför starten

Så fungerar inskolningen

Inskolningen tar cirka två veckor, men varierar utifrån barnets behov.

De första dagarna är du och barnet på förskolan några timmar, för att tillsammans lära känna pedagogerna och miljöerna. Därefter börjar du lämna barnet kortare stunder, som efter ett tag blir till längre perioder. Allt sker i den takt som behövs för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna er trygga. Inskolningen handlar om att lära känna förskolans verksamhet, pedagogerna och de andra barnen.

Inför er start på förskolan kommer ni få mer information om praktiska saker så som t.ex. vad barnet behöver ha på förskolan.