Om Mammut

Mammut har plats för 50 barn fördelade på tre avdelningar; Månen för barn 1-3 år och Regnbågen och Solen för barn 3-5 år. Barngrupperna är små och med 3 pedagoger per avdelning är personaltätheten stor.

”Eftersom det är en liten förskola får vi ett nära och bra samarbete i personalen. Vi har roligt ihop.”
– Gisela, barnskötare

Förskolan öppnar kl. 06:45 och stänger kl 17.15. Till skillnad från Partilles kommunala förskolor, erbjuds barn till föräldrar som studerar, är arbetssökande eller är föräldralediga att vara på förskolan 15-24 timmar i veckan.

Avgifterna följer Partille kommuns bestämmelser gällande taxor.

Förskolan drivs som en ekonomisk förening med anställd personal. Alla föräldrar är medlemmar i föreningen.