Välkommen

Välkommen till Mammut Montessoriförskola i Öjersjö

Mammut Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ i Öjersjö med små barngrupper och engagerad personal. Våra tre fokusområden är Natur, Hälsa och Montessoripedagogik.

Våra kompetenta och hängivna pedagoger stimulerar barnen till att bli självständiga, reflekterande och ansvarstagande individer med lust att lära. Detta görs utifrån varje barns förutsättningar och behov i en väl förberedd miljö med skogen nära till hands.

”Jag trivs med att arbeta på Mammut för att det är små barngrupper och vi har nära till skog och natur.”
– Anna, förskollärare

Föräldrarna är på många sätt delaktiga på Mammut men förväntas inte utföra några sysslor i den dagliga verksamheten eller i barngrupperna.

Detta engagemang ger en förskola med hög kvalitet och  en fin gemenskap mellan alla vuxna och barn.